CTYPE html> Pun costume rental

Pun costume rental

Go to content

Main menu

China Man โหลด แบบฟอร์มสั่งเช่าชุด และใบเสร็จได้ที่นี่


 

 

CM  1  ชุดฮ่องเต้แดง พร้อมหมวก  พัด
ค่าเช่า500 บาท อกได้ถึง 52นิ้ว

หมวกมีเลือก option ได้
ซ้ายสุด หมวกแดง หมวกเหลืองได้ ค่าเช่า 550
ชุดกลางหมวกเงิน +100= 650
ชุดขวา หัวงิ้ว +350=900

 


 
CM 3 Yellow ชุดพระราชา เหลือง พร้อมหมวก  พัด ค่าเช่า 500 บาท อกได้ถึง 48นิ้ว
มี 2 ชุด

CM 3 Red  ชุดพระราชา แดง พร้อมหมวก  พัด ค่าเช่า 500 บาท อกได้ถึง 48นิ้ว เพิ่มดาบ 100 บาท มี 4 ชุด
 CM 4  ชุดองค์ชายรอง พร้อมหมวก พัด
ค่าเช่า 400 บาท อกได้ถึง 44 นิ้ว มีสีแดง  1 ชุด
CM  2  ชุดองค์รัชทายาท พร้อมหมวก  พัด
ค่าเช่า 500 บาท อกได้ถึง 38- 52 นิ้ว

 

 

เหลือง 4 ดำ 3 ชุด  สีแดง มี 7 ชุด  

 CMKING  5  ชุดองค์ชายรัชทายาท พร้อมหมวก พัด
ค่าเช่า 500 บาท อกได้ถึง 46 นิ้ว มีสีเหลือง  1 ชุด
   

CMJCH ชุดโจโฉ อก 47 นิ้ว  มี 1 ชุด ค่าเช่า 550 บาท

CMKB ชุดขงเบ้ง อก 47 นิ้ว  มี 1 ชุด ค่าเช่า 550 บาท

 

CMM  1  ชุดองค์รัชทายาท พร้อมหมวก  พัด
ค่าเช่า 550 บาท อกได้ถึง  44 นิ้ว

 

สีฟ้าอมเขียว 3 ชุด  สีแดง มี 3 ชุด  สีม่วง 4 ชุด
 

CMMK  1  ชุดองค์รัชทายาทเด็ก และผู้ใหญ่ พร้อมหมวก  พัด
ค่าเช่า 500-600 บาท ระบุสี ลำไซส์ด้วยนะคะ

เด็ก น้ำเงิน แดง เหลือง ดำ 120  ค่าเช่า 350 บาท
เด็ก น้ำเงิน แดง เหลือง ดำ 130, 140  ค่าเช่า 400 บาท

ผู้ใหญ่ น้ำเงิน แดง เหลือง ดำ 150, 160, 170 ค่าเช่า 450 บาท


 
 
   

CMP  1  ชุดท่านอ๋อง พร้อมหมวก  พัด
ค่าเช่า 500 บาท อกได้ถึง 46 นิ้ว สีละชุด
สีแดง มี 2 ชุด 


 

CMP  2  ชุดท่านอ๋อง พร้อมหมวก  พัด
ค่าเช่า 500 บาท อกได้ถึง 46 นิ้ว สีละชุด
สีเหลือง มี 2 ชุด


  

CMP  3  ชุดท่านอ๋อง พร้อมหมวก  พัด
ค่าเช่า 500 บาท อกได้ถึง 46 นิ้ว สีนำเงิน ปักทอง

มี 4 ชุด พร้อมหมวกเลือกได้

 

 

หมวกเช่าเพิ่ม 20-50 บาท


 
 

CMP  4  ชุดท่านอ๋อง แดง เลือดหมู พร้อมหมวก  พัด
ค่าเช่า 550 บาท อกได้ถึง 46 นิ้ว สีนำเงิน ปักทอง มี 2 ชุด พร้อมหมวกเลือกได้

 


 
   

 

CMPK 4    ชุดท่านเปาปุ้นจิ้นเด็ก  ครบเซต รวมหนวด  มี2  ชุด ค่าเช่า 550  บาท อกได้ถึง   มีถึงความสุง 140 CM

 


CMKJL   ชุดจางหล จางหู่ สีแดง พร้อมหมวก  รวมดาบเหล็กยาว มีขนาด 130 140 150 cm ขนาดละ 1 ชุด
ค่าเช่า 550 บาท
 

CMK  1  ชุดองค์รัชทายาทเด็ก แดง  พร้อมหมวก ค่าเช่า 350 บาท อกได้ถึง 38 นิ้ว มี 120, 130, 140 อย่างละชุด

 


CMK  2  ชุดองค์รัชทายาทเด็ก เหลือง  พร้อมหมวก ค่าเช่า 350 บาท อกได้ถึง 38 นิ้ว มี 120, 130 อย่างละชุด


CMK  3  ชุดตี๋น้อย พร้อมหมวก ค่าเช่า 200 บาท อกได้ถึง 38 นิ้ว มีสีชมพู แดง เหลือง น้ำเงิน ฟ้า 110, 120, 130,140  เลือกเสื้อกั๊กได้หลายแบบ พร้อมหมวกให้เลือกค่ะ

CMK 4 E 
แม่ทัพ
เด็ก สีแดง  3 ชุด  พร้อมกางเกง ผ้าพันคอ ขวานใหญ่หรือ ดาบ และหมวกตามรูป (ไม่รวมรองเท้า ไม่มีหอก) ค่าเช่า 500 บาท
มีsize 110 มี 3 ชุด 120 มี 1ชุด 130 มี 1 ชุด 140  มี 1 ชุด

CMK  5  ชุดคุณชายเด็ก แดง   ค่าเช่า 200 บาท อกได้ถึง 36 นิ้ว มี ความสูง 110120, 130, 140 อย่างละชุด
 เพิ่มหมวก 50 บาท

CMK  6 ชุดคุณชายเด็ก น้ำเงิน  ค่าเช่า 200 บาท อกได้ถึง 36 นิ้ว มี ความสูง 110120, 130, 140 อย่างละชุด
เพิ่มหมวก 50 บาท

 ชุดขุนนางระดับสูง พร้อมหมวก ค่าเช่า 550 บาท อกได้ถึง 50 นิ้ว


CM 4 A สีฟ้าคราม  1 ชุด
 


CMK  7 ชุดองค์รัชทายาทเด็ก ทองคลุมแดง  พร้อมหมวก ค่าเช่า 350 บาท อกได้ถึง 38 นิ้ว มี 120, 130 อย่างละชุด

CMG 1(ชุดขวา)
size ผู้ใหญ่  150,160 อย่างละชุด  ค่าเช่า 500 บาท
 

CM4 B
สีขาวครีม  8 ชุด ค่าเช่า 550 บาท  อก44 - 50 นิ้ว

CM4 C
สีแดง  1 ชุด ค่าเช่า 550 บาท

CM4 D 
สีแดง  2 ชุด ค่าเช่า 450 บาท

CM4 E  แม่ทัพสีแดง  3 ชุด พร้อมกางเกง ผ้าพันคอ ขวานใหญ่หรือ ดาบ และหมวกตามรูป (ไม่รวมรองเท้า) ค่าเช่า 450 บาท

 

CMNAJA  ชุดเทพนาจา เด็ก สีแดง ห่วงทอง 2 หอก 1 ชุดตามรูป
ขนาด 90  100  110 ค่าเช่า 400
120 130  140 ค่าเช่า 450

อย่างละ 1


 CMCH 1 ชุดเทพไท่ซิงเอี้ย สีแดง หมวก รวมหนวด และกล่องทองคำก้อนใหญ่ รวมป้ายอวยพร  พู่ห้อย หากต้องการเพิ่มหัวทองใหญ่ หรือเงินใหญ่ ของผู้ใหญ่เพิ่ม 50 บาท

1
10 1 ชุด ค่าเช่า 500 บาท
1
20 1 ชุด ค่าเช่า 550 บาท
1
30 1 ชุด ค่าเช่า 600 บาท
150
3 ชุด ค่าเช่า 650 บาท

 
หัวทองมังกรปีก

หัวมังกรเงิน

ชุดผู้ใหญ่ มี 4 ชุด อก 44 46 48  ค่าเช่า 750 บาท


  ทุกชุดเลือกได้ทุกหัว ทองปีก(ในรูปชุดเด็ก) ทองมังกรปีก

ฮก ลก ซิ่ว

ชุดผู้ใหญ่ มี 2 set 1 set ครบทั้งสามชุด มีเครา ชุด ไม้เท้า หมวก ป้าย ของถือครบตามรูปทั้งสามชุด
 อกประมาณ 50 
ค่าเช่า 3 ชุด 2400 บาท
 

 

CMP 3 ชุดท่านเปาปุ้นจิ้น ครบเซต รวมหนวด  มี2  ชุด ค่าเช่า 650 บาท อกได้ถึง 48 นิ้ว  มีถึงความสุง 180 CM  รวมสีทาหน้าดำ ขาวให้ฟรี

 


 

CMP4 จางหลง จางหู่ มี 2 ชุด
ชุดผู้ใหญ่ ค่าเช่า 550 บาท

ไม่มีดาบในแบบภาพ ไม่รวมรองเท้า


CMP 5  หวังเฉา หม่าฮั่น มี 2 ชุด
ชุดผู้ใหญ่ ค่าเช่า 550 บาท

ไม่มีดาบในแบบภาพ แต่มีดาบยาวเหมือนกันให้
ไม่รวมรองเท้า

CMP6 จั่นเจา หมวกแข็ง มี 4 ชุด
ชุดผู้ใหญ่ ค่าเช่า 450 บาท  
ไม่รวมรองเท้า

CMP7 กงซุนเช่อ 2 ชุด
ชุดผู้ใหญ่ ค่าเช่า 300 บาท
 
   

CM5 A 
สีดำ แดง อย่างละ 2 ชุด ค่าเช่า 35 บาท พร้อมหมวกเลือกได้

CM5 B 
สีแดง อย่างละ 2 ชุดค่าเช่า 350 บาท พร้อมหมวกเลือกได้
   

CM5 C 
สีขาว ค่าเช่า 350 บาท พร้อมหมวกเลือกได้
   
CM 7 ชุดท่านอ๋อง พร้อมหมวก ค่าเช่า 350 บาท อกได้ถึง 42 นิ้ว
มี 2 ชุดค่ะ

 

CM 8 ชุดขุนนางทหาร พร้อมหมวก ค่าเช่า 400 บาท อกได้ถึง 48 นิ้ว  มีสี ละ สองชุด


CWB 1
สีขาว กระโปรงฟ้าอ่อน
อกได้ 36  มี 1 ชุด ค่าเช่า 400 บาท

CWB
2 สีดำ กระโปรงดำน้ำเงิน
อกได้ 40  มี 1 ชุด ค่าเช่า 400 บาท
 
   

 

CMR 1 ชุดนักเรียนจองหงอน แขนบาน ข้างในขาว คลุมสีฟ้า มีหมวก ไม่มีรองเท้า ขนาด S M L XL XXL XXXL  ค่าเช่า 350 บาท อกได้ถึง 52 นิ้ว  มีถึงความสุง 200 CM มี 6 ชุด

 
CMR 2 ชุดนักเรียนจองหงอน แขนบาน ข้างในเขียวอ่อน คลุมสีขาว
 ไม่มีรองเท้า ขนาด M L  XXL ค่าเช่า 350 บาท อกได้ถึง 48 นิ้ว  มีถึงความสุง 200 CM มี 3 ชุด ชุดละ 1 size ผ้าชีฟอง


CMR 3 ชุดนักเรียนจองหงอน แขนสอบ ข้างในขาว
คลุมสีขาว ไม่มีหมวก ไม่มีรองเท้า ขนาด M L  XXL ค่าเช่า 350 บาท อกได้ถึง 48 นิ้ว  มีถึงความสุง 200 CM มี 3 ชุด ชุดละ 1 size  ผ้าชีฟอง 

CMR 4 ชุดนักเรียนจองหงอน แขนกว้าง ข้างในขาว
คลุมสีฟ้าไม่มีหมวก ไม่มีรองเท้า ขนาด M L  XXL ค่าเช่า350 บาท อกได้ถึง 48 นิ้ว  มีถึงความสุง 200 CM มี 3 ชุด ชุดละ 1 size  ผ้าชีฟอง

CMR 4 ชุดนักเรียนจองหงอน แขนกว้าง ข้างในขาว
คลุมสีฟ้าไม่มีหมวก ไม่มีรองเท้า ขนาด M L  XXL ค่าเช่า 350 บาท อกได้ถึง 48 นิ้ว  มีถึงความสุง 200 CM มี 3 ชุด ชุดละ 1 size  ผ้าชีฟอง
 

CMR 4 ชุดนักเรียนจองหงอน แขนกว้าง ข้างในขาว คลุมสีชมพูไม่มีหมวก ไม่มีรองเท้า ขนาด M L  XXL ค่าเช่า 350 บาท อกได้ถึง 48 นิ้ว  มีถึงความสุง 200 CM มี 3 ชุด ชุดละ 1 size  ผ้าชีฟอง
 
 

CMS 1 ชุดคุณชาย แขนบาน มี สี ดำ ค่าเช่า 300 บาท อกได้ถึง 46 นิ้ว  มีถึงความสุง 200 CM มี 3 ชุด

 


CMS 2 ชุดคุณชาย แขนบาน สีขาว ค่าเช่า 300 บาท อกได้ถึง 46 นิ้ว  มีถึงความสุง 200 CM มี 2 ชุด
   

CMS 3 ชุดคุณชาย แขนบาน มี สีน้ำเงิน ค่าเช่า 300 บาท อกได้ถึง 46 นิ้ว  มีถึงความสุง 200 CM มี 2 ชุด

CMS 4 ชุดคุณชาย แขนบาน มี สี ดำ ค่าเช่า 300 บาท อกได้ถึง 46 นิ้ว  มีถึงความสุง 200 CM มี 2 ชุด

CMS 5 ชุดคุณชาย แขนบาน มี สี เทา ค่าเช่า 300 บาท อกได้ถึง 46 นิ้ว  มีถึงความสุง 200 CM มี 3 ชุด  M =1  L =1  XL =1

 
 

 

CMT 1  แขนสอบ ดำ 5  ชุด จอมยุทธ มี สี ดำ ขลิบทอง ค่าเช่า 300 บาท อกได้ถึง 44 นิ้ว  มีถึงความสุง 180 CM รวมหมวก

 


เช่าเพิ่ม 50 บาท

CMT 2

ชุดจอมยุทธ มี สี ขาว 5 ชุด ค่าเช่า 300 บาท อกได้ถึง 44 นิ้ว  มีถึงความสุง 180 CM รวมหมวก

  

CMT 3 ชุดจอมยุทธจั่นเจา +หมวก เพิ่มดาบ 100 บาท

ชุดจอมยุทธ มี สี แดง 7  ชุด ค่าเช่า 300 บาท อกได้ถึง 44นว  มีถึงความสุง 180 CM

 
 

CMT 4 ชุดจอมยุทธรวม หมวก 50 บาท เพิ่มดาบ 100 บาท

ชุดจอมยุทธ มี สีดำ 6 ชุดขาว 6 ชุด  
ค่าเช่า 400 บาท อกได้ถึง 44นว  มีถึงความสุง 180 CMCM
9

ชุดจีนคุณชาย เสื้อกั๊กน้ำเงิน เสื้อตัวยาวสีแดง  ฟ้า ดำ พร้อมหมวก และพัด ค่าเช่า 400 บาท + เสื้อกั๊ก 50 บาท อกได้ถึง 46 นิ้ว   

   
 ชุดนักบวชจีน  ใส่ได้ทั้งชายและหญิง
 
 

CMB  1 ขุดนักบวชจีน  สีเทา มี 3 ชุด ใส่ได้ทั้งชายและหญิง  ถึง180 CM ค่าเช่า 350 บาท  รวมหมวก หรือวิกพระปลอม กระดิ่ง ประคำ


CMB  2
ขุดนักบวชจีน  สีน้ำตาลเข้ม มี 6 ชุด ใส่ได้ทั้งชายและหญิง
 ได้ถึง 180 CM ค่าเช่า 350 บาท  M XL XXL   รวมหมวก หรือวิกพระปลอม กระดิ่ง ประคำ

CMB  3
ขุดนักบวชจีน  พระถั๋งสีส้ม และ สีน้ำตาลเข้ม ส่ได้ทั้งชายและหญิง
 ได้ถึง 180 CM ค่าเช่า 450 บาท  M XL XXL  รวมหมวก หรือวิกพระปลอม กระดิ่ง ประคำ

คลุมสีส้ม 6 สีน้ำตาล 2
 
 

CM 10

ชุดจีนชาย เสื้อกั๊ก มีแดง น้ำาเงิน ฟ้า ดำ พร้อมหมวกเลือกได้  ค่าเช่า 300 บาท + เสื้อกั๊ก 50 บาท อกได้ถึง 46 นิ้ว  มีหลายสี พร้อมผ้าคล้องคอ เลือกหมวกได้

 

ฉ?

 

CM 11

ชุดจีนชาย เสื้อกั๊ก มีแดง น้ำางิน ฟ้า ดำ พร้อมหมวกเลือกได้  ค่าเช่า 300 บาท + เสื้อกั๊ก 50 บาท อกได้ถึง 46 นิ้ว  มีหลายสี พร้อมผ้าคล้องคอ

 

   

CM 19

ชุดจีนชายสีขาวครีม ปักขาว ค่าเช่า 250 บาท  อกได้ถึง 46 นิ้ว  มีหลายสี พร้อมผ้าคล้องคอ และหมวก


 

 

 

CM 20

ชุดจีนชายสีทอง ค่าเช่า 150 บาท  อกได้ถึง 46 นิ้ว  มีหลายสี พร้อมผ้าคล้องคอ

 

   

 

CM 21

ชุดจีนชาย ค่าเช่า 250 บาท  อกได้ถึง 46 นิ้ว  มีหลายสี พร้อมผ้าคล้องคอ และหมวก

 
 

CM 22

ชุดจีนชาย ค่าเช่า 300 บาท  อกได้ถึง 46 นิ้ว  มีหลายสี พร้อมผ้าคล้องคอ และหมวก

   

CM 23 พร้อมผ้าคล้องคอ และหมวก

ชุดจีนชาย ค่าเช่า 300 บาท  อกได้ถึง 46 นิ้ว  มีหลายสี พร้อมผ้าคล้องคอ  มี S  L XL


 

CM 24 ชุดยิปมัน พร้อมผ้าคล้องคอ และหมวก

ชุดจีนชาย ค่าเช่า 300 บาท  อกได้ถึง 46 นิ้ว  มีหลายสี พร้อมผ้าคล้องคอ  มี S  L XL

   

 

CM 25 พร้อมผ้าคล้องคอ และหมวก

ชุดจีนชาย ค่าเช่า 300 บาท  อกได้ถึง 46 นิ้ว  มีหลายสี พร้อมผ้าคล้องคอ 
มี S =1           M =1     L =4    XL =4

 

CM 26 พร้อมผ้าคล้องคอ และหมวก

ชุดจีนชาย ค่าเช่า 300 บาท  อกได้ถึง 46 นิ้ว  มีหลายสี พร้อมผ้าคล้องคอ 
มี S =1           M =1     L =4    XL =4
CM
27

ชุดจีนชายเสื้อสั้น สีน้ำตาล ปักไหมสีทอง ค่าเช่า 150  บาท พร้อมหมวก และผ้าพันคอ  อกได้ถึง 48  นิ้ว  มี 1 ชุด

 

 


 

CM 28

ชุดจีนชายเสื้อสั้น สีน้ำเงิน ปักไหมสีทอง ค่าเช่า 150  บาท พร้อมหมวก และผ้าพันคอ  อกได้ถึง 44, 46,48,50  นิ้ว  มี 4 ชุด ไซส์ละตัว

 

 

 


 

 

CM 29

ชุดจีนชายเสื้อสั้น สีแดง ปักไหมสีทอง ค่าเช่า 150  บาท พร้อมหมวก และผ้าพันคอ  อกได้ถึง 44, 46,48,50  นิ้ว  มี 4 ชุด ไซส์ละตัว 

CM 30

ชุดจีนชายเสื้อสั้น สีทอง ปักไหมสีแดง ค่าเช่า 150  บาท พร้อมหมวก และผ้าพันคอ  อกได้ถึง 44, 46,48,50  นิ้ว  มี 4 ชุด ไซส์ละตัว

   

CM 31

ชุดจีนชายเสื้อสั้น สีน้ำเงิน สไตล์ กังฟู ค่าเช่า 100 บาท  อกได้ถึง 48 นิ้ว  มีหลายสี

CM 32

ชุดจีนชายเสื้อสั้น สีแดง ปักไหมสีดำ สไตล์ กังฟู ค่าเช่า 100 บาท  อกได้ถึง 48, 54 นิ้ว  มี 2 ชุด

   
 
 

CM 34

ชุดจีนชายเสื้อสั้น สีแดง ปักไหมสีดำ สไตล์ กังฟู ค่าเช่า 100 บาท  อกได้ถึง 48, 54 นิ้ว  มี 1 ชุด

 

 

CM 35

ชุดจีนชายเสื้อสั้น สีทอง ปักไหมสีทอง สไตล์ กังฟู ค่าเช่า 100 บาท  อกได้ถึง 48 นิ้ว  มี 1 ชุด

  
 

CM 36

ชุดจีนชายเสื้อสั้น สีดำ สไตล์ กังฟู ค่าเช่า 100 บาท  อกได้ถึง 48 นิ้ว  มี 1 ชุด
 

CM 36

ชุดจีนเสื้อสั้น สีชมพู สไตล์ กังฟู ค่าเช่า 100 บาท  อกได้ถึง 48 นิ้ว  มี 1 ชุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM 37 ชุดจีนเสื้อสั้น สีดำ สไตล์ กังฟู ค่าเช่า 100 บาท  อกได้ถึง 48 นิ้ว  มี 3 ชุด

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM 38

ชุดจีนชายเสื้อสั้น สีขาว ลายน้ำสีเงิน พร้อมกางเกงเข้าชุดสีเดียวกัน สไตล์ กังฟู ค่าเช่า 100  บาท  อกได้ถึง 46 นิ้ว  มี 1 ชุด

 

 
   

 

CMTR 1

ชุดจีนมองโกล สีแดงขลิบทอง พร้อมกางเกงเลืกสีได้ สไตล์ชลเผ่า พร้อมผ้ามัดเอวและหมวก ค่าเช่า 450 บาท 
Size free size อกถึง 48 นิ้ว เอวยางยืด มี 8 ชุด

 CMTR 2
 

ชุดจีนมองโกล สีแดงขลิบทอง พร้อมกางเกงเลืกสีได้ สไตล์ชลเผ่า พร้อมผ้ามัดเอวและหมวก ค่าเช่า 450 บาท 
จีนมองโกลชาย อก ถึง 46 นิ้ว มี 7  ชุด

 
Back to content | Back to main menu